Licznik dobrych wiadomości:
07468
dodaj dobrą wiadomość
Wiadomość dnia

Parowozy znów poprowadzą pociągi w Wielkopolsce

Dobra wiadomość dla miłośników kolei - po kilkuletniej przerwie na trasę z Wolsztyna do Leszna i Poznania powrócą parowozy.
więcej »

Konkurs "Dobre Strony" na najlepszą książkę dla dzieci

Termin zgłoszeń: 15-03-2012fot. WPDK.pl
fot. WPDK.pl
dodano: 13-03-2012 00:33
źródło: Wroclaw.pl
skomentuj wiadomość »
Do 15 marca wydawcy mogą zgłaszać książki w konkursie na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży.

Nagroda, ufundowana przez prezydenta Wrocławia zostanie wręczona po raz drugi. Zwycięzca zostaje nagrodzony czekiem na kwotę 30 000 tys. zł z przeznaczeniem na wydanie książki. Nagroda jest przyznawana za najlepszą książkę wydaną po raz pierwszy w Polsce w roku poprzedzającym edycję nagrody. Jury nagrody pracuje pod przewodnictwem Joanny Papuzińskiej.

 

Regulamin

   1. Organizatorami Konkursu są: Miasto Wrocław oraz Miejska Biblioteka Publiczna
      we Wrocławiu.
   2. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę wydaną w języku polskim po raz pierwszy w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego jej przyznanie.
   3. Celem Konkursu jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym (do lat 16).
   4. Nagrodę otrzymuje Wydawca za książkę doskonałą pod względem literackim, plastycznym, merytorycznym i edytorskim.
   5. Zgłoszenia do Konkursu.
      a.      Książki zgłaszają Wydawcy.
      b.      Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest udział Wydawcy we wrocławskich Targach Książki Dziecięcej i Młodzieżowej – Dobre Strony w roku, w którym zostały zgłoszone tytuły do Nagrody.
      c.       Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są od Wydawców w Biurze Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (adres: Biuro WPDK, 50-052 Wrocław, ul. Widok 7A, tel. (71) 364 69 71, tel./fax (71) 346 08 23, e-mail: wpdk@wpdk.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) pod następującymi warunkami:
      - Wydawca może zgłosić najwyżej 3 tytuły książek lub serii wydawniczych;
      - do każdego zgłoszenia tytułu należy dołączyć 6 egzemplarzy książek;
      - każde zgłoszenie (formularz dostępny na stronie internetowej www.wpdk.pl) musi zawierać krótki opis książki, proponowany wiek czytelnika,  okładkę w wersji elektronicznej, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wydawnictwa oraz informację o akceptacji regulaminu Konkursu. Formularz można odesłać pocztą elektroniczną (skan) na podany wyżej adres e-mail lub pocztą.
   6. Z udziału w Konkursie wyklucza się książki, których autorami (współautorami) są:
      a.     osoby będące przedstawicielami lub pracownikami Organizatora,
      b.  członkowie jury,
      c.     przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
   7. Konkurs składa się z 2 etapów:
      a.      etap pierwszy - wyłonienie 5 książek nominowanych do Nagrody,
      b.      etap drugi – wyłonienie najlepszej książki (Laureata Nagrody).
   8. Terminarz Konkursu:
      a.      od 20 stycznia do 15 marca – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu,
      b.      ok. 15 kwietnia – ogłoszenie nominacji do Nagrody na stronie internetowej Organizatora.
      c.       24 maja – ogłoszenie wyników Konkursu w czasie Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej Dobre Strony.
   9. Oceny książek będzie dokonywało pięcioosobowe jury, kierując się zasadami określonymi w p. 3 Regulaminu. Przewodniczącego i członków jury Organizator powołuje corocznie spośród wybitnych pisarzy, krytyków, grafików, bibliotekarzy i pedagogów.
  10. Nagrodą w Konkursie jest dyplom oraz ufundowany przez Prezydenta Wrocławia czek na kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Kwotę tę Laureat może przeznaczyć wyłącznie na edycję w nagrodzonym Wydawnictwie pierwszego wydania kolejnej książki dla czytelników do lat 16.
      a.      Książkę należy wydać w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu – tak, by jej promocja mogła odbyć się w czasie Targów Książki Dziecięcej i Młodzieżowej Dobre Strony przypadających w najbliższym po otrzymaniu Nagrody roku kalendarzowym.
      b.      Niewykorzystana przez Laureata kwota pozostaje w gestii Organizatora i może być przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie dodatkowych nagród pieniężnych w kolejnych edycjach Nagrody.
  11. Wydawcy książek nominowanych otrzymują dyplomy honorowe.
  12. Wydawcy nagrodzonej oraz nominowanych do Nagrody książek mają  prawo do używania znaku graficznego Nagrody w tych książkach.
  13. Nadesłane przez Wydawców książki zostaną wykorzystane jako Nagrody w promujących czytelnictwo imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu oraz w imprezach promujących nagrodzone i wyróżnione tytuły.
  14. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu równoznaczne jest z potwierdzeniem własności praw autorskich zgłoszonych książek oraz ich okładek, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie tekstu i/lub grafiki wyłącznie w materiałach i publikacjach Organizatora promujących zgłoszone książki oraz imprezę.
  15. Postanowienia końcowe
      a.    Regulamin niniejszego Konkursu jest w biurze WPDK, ul. Widok 7A, 50-052 Wrocław oraz na stronie internetowej www.wpdk.pl.
      b.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w Konkursie.
      c.      Osoby lub instytucje, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną  zdyskwalifikowane.
      d.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
      e.      Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631) a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu.
      f.        Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 02.101.926). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
      g.      Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
      h.      Organizator nie odsyła nadesłanych książek.

Więcej informacji na stronie Organizatora.

Źródło: Wroclaw.pl »
Wrzuć na   dodaj na wykop   Facebook   Blip   sledzik   Wrzuć to na Flakera - powiadom swoich Znajomych   Twitter

 

Zobacz także


Komentarze


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy... dodaj własny komentarz!
Serwis DobreWiadomosci.org nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Strona główna   |   Aktualności   |   Biznes   |   Kultura   |   Sport   |   Nauka i Technologia   |   Hobby   |   Motoryzacja
Copyright © Svarte 2006-2012